Миопия менен амблиопиянын алдын алуу жана контролдоо